Tyresö for Team Smart in Africa

The spreading of The Contract Concept eminates to a large extent from Tyreso community outside Stockholm in Sweden, where Slim Lidén initiated Team Smart in  1994.

Now Tyreso wants to support Smart International´s work in Africa.

Nu kan Tyresöborna, våra föreningar och företag konkret hjälpa till att göra livet ljusare för barn, unga och familjer i de värst utsatta områdena i Afrika! 

Lyssna på detta program om Smart Internationals arbete: https://www.tyresoradion.se/2592

Följ programmets särskilda sida på vår Tyresöradions hemsida: