Media

For Swedish media:

Notis

Svensk metod mot droger

gör succé i afrikansk slum

Runt de relativt välmående centrala delarna av afrikanska storstäder finns verkligt utsatta slumområden med ren misär, extrem fattigdom, hunger, kriminalitet och droger.

I flera av dessa områden, fem i Nairobi/Kenya och sex i Kampala/Uganda, har en ny livsgnista väckts bland barnen. En dag i veckan samlas ett hundratal barn mellan elva och femton år för olika aktiviteter – sport, kultur, utbildande eller bara rent roliga.

Barnen visar stolta upp sina medlemskort med foto, som visar, att de har valt bort alkohol, tobak, narkotika, sniffning mm. De har skrivit på ett årskontrakt med en ”Smart Club” (och en förälders stöd) om att låta bli alla droger.

Denna positiva, tidigt förebyggande, modell kallas Kontraktsmetoden och kommer från Sverige. Här har den använts sedan tidigt 90-tal i hundratalet kommuner. Idag används metoden även i ett dussin länder i Tredje Världen med stöd av Smart International och eldsjälen Slim Lidén.

 

 

(Mer info + bilder: Slim Lidén, smartsweden@gmail.com, 070 89 89 489)

Secretary-general Slim Lidén